Gør din timeregistrering nemmere

Det er nu muligt, at man kan erstatte alt ens gammeldags timeregistrering til et langt nemmere system, hvor alt foregår. Det er et perfekt værktøj, som vil give stor værdi til ens virksomhed. Læs mere heromkring, hvordan du kan gøre timeregistrering i din virksomhed langt nemmere.

Innovativ og moderne løsninger

Der er en stor fremgang i teknologiens udvikling. Dette har medført, at der er mange muligheder for at skabe nemmere og langt mere funktionelle tiltag til ens virksomhed. Det har haft en afgørende betydning for mange virksomheder og for deres interne kommunikation. Dette gør sig gældende indenfor en lang række forskellige brancher, og er bestemt ikke forbeholdt en lille del af arbejdsmarkedet, tværtimod. Der er fortsat en lang række mindre såvel som større virksomheder, der har mulighed og brug for at få netop sådanne system til at gøre hverdagen nemmere for dem og deres medarbejdere.

Timeregistrering

Mange virksomheder kender problematikken med at små sedler og noter forsvinder i mængden. Dertil kan man også hurtigt nemt glemme eller misforstå hinanden, når der er tale om sådan manuelt arbejde. Her er det langt nemmere, hvis det bliver samlet på en app for medarbejderne. På denne måde er de sikre på, at der ikke sker fejl med deres timeregistrering og deres løn.

Det vil skabe langt større værdi for medarbejderen, som blandt andet også kan indberette følgende:

  • Kørsel
  • Timeregistrering
  • Tillæg
  • Materiale

Pludselig så er der i lang højere grad skabt en bedre kommunikation mellem administrationen og medarbejderne i virksomheden. Der vil skabe tillid til begge parter.

Gør administreringen nemmere

Omvendt så kan man også skabe langt mere værdi for virksomheden ved at få sådanne et timeregistreringssystem. Alt er samlet et sted. Det vil ikke kun sige, at man sparer tid men også reelle mandetimer, der kan bruges på andre områder. Dertil er det også enkelt at koble systemet op med ens regnskabssystem. Dataene vil flyde fra systemerne, hvilket giver en fuld integration. Man undgår alle former for dobbelt arbejde. Lønudbetalingen vil kunne klares ved få klik og på få minutter, hvor man er sikret, at der hverken er slåfejl eller andre misforståelser internt.